wr-tech, industrial, prorox, product, patent pending, WM, wired mat, mono branding
worker, helmet, process, owner, pipes, pipe, pipelines, people, four people, engineer, industry, industrial, plant, ProRox, energy,four persons, chemical, oil, energy, safe,
Industrial

ProRox WM 961

ProRox WM 961 je ľahko viazaná izolačná rohož z kamennej vlny vhodná
na náročné aplikácie, ktorá je pripevnená na galvanické drôtené pletivo
pomocou galvanického drôtu.