worker, helmet, process, owner, pipes, pipe, pipelines, people, four people, engineer, industry, industrial, plant, ProRox, energy,four persons, chemical, oil, energy, safe,
Izolácia priemyselných komínov Nádrže Izolácia nádob Industrial

ProRox WM 950 ALU

ProRox WM 950 ALU sú rohože z kamennej vlny spájené organickou živicou s jednostranne našitým drôteným pletivom. Rohož má pod pletivom našitú čistú hliníkovú fóliu (ALU). Rohože na pletive ProRox WM 950 ALU sú vhodné najmä pre priemyselné izolácie, ako sú vysokotlaké parovody, opravy kolón, kotlov, pecí, kde sa tuhé materiály ťažko aplikujú a kde sú vysoké požiadavky na tepelnú odolnosť izolácie. ProRox WM 950 ALU je určený pre akustickú a tepelnú izoláciu do maximálnej prevádzkovej teploty 640°C. Hliníková fólia redukuje tepelný tok zmenený radiáciou.