3d-image, prorox, pipe section, marine, offshore, industrial, product
worker, helmet, process, owner, pipes, pipe, pipelines, people, four people, engineer, industry, industrial, plant, ProRox, energy,four persons, chemical, oil, energy, safe,
Industrial Potrubí Pipework

ProRox PS 960 ALU

ProRox PS 960 ALU je potrubný diel vyrábaný navíjaním na tvarovacie jadro s obložením z hliníkovej fólie. Izolačné diely sa vyrábajú z kamennej vlny a za pomoci inovatívneho spojiva odpudzujúceho vodu WR-Tech™ kvôli znižovania rizika korózie pod izoláciou.